Palvelut

Gemba-kävely

Gemba-kävelyt ovat käytännönläheinen tapa työn sujuvuuden esteiden tunnistamiseen sekä kehitysprojektien etenemisen valvontaan. Yksinkertainen ja tehokas menetelmä, jonka organisaatiosi voi ottaa myös pysyvään käyttöön.


5S-arviointi

5S on Lean työkalu. Arvioinnissa tarkastamme mikä on organisaationne 5S tilanne ja tunnistetaan kehityskohteet. Tavoite on vähentää hukkaa ja edistää järjestelmällisyyttä sekä työturvallisuutta. 5S soveltuu kaikille toimialoille.


Prosessien kuntokartoitus

Kuntokartoitus on tehokas menetelmä tilaus-toimitusprosessin kehittämiseen. Kartoitamme prosessien toimintaa ja tehokkuutta. Käymme läpi aktiviteetit, tietojärjestelmät ja prosessin mittarit. Teemme kuntokartoitusraportin. Lisäksi laadimme myös prosessikuvauksia ja päivitämme laatujärjestelmän prosessit.

Supply chain

Me tiedämme mitä on kiire. Me tiedämme mitä ovat materiaalipuutteet. Meillä on menetelmät toimitusten systemaattiseen valvontaan ja toimittajien kehittämiseen. Anna hankintaorganisaatiollesi aikaa keskittyä sopimuksiin ja sourcingiin. Käytä Gemba Finlandia apunasi projekteissa ja toimitusten valvonnassa.


Viestintä ja markkinointi

Muutokset vaativat viestintää. Suunnitelmallinen sisäinen ja ulkoinen viestintä vievät muutosta eteenpäin. Teemme PowerPoint-esitykset, kuvat, tekstit ja printit sekä kaiken muun tarvittavan viestintämateriaalin. Meiltä saat myös mainonnan ja markkinointiviestinnän palvelut suunnittelusta toteutukseen.Business Coaching

Coaching tukee tavoitteellista työntekoa sekä vahvistaa organisaation, tiimin tai yksittäisen työntekijän toimijuutta ja kyvykkyyttä. Coach valmentaa ja kyseenalaistaa uskomuksia sekä auttaa näkemään uusia mahdollisuuksia. Coachingin päätehtävänä on kehittää ajatusmalleja ja asenteita sekä saada aikaan kasvua ja kehitystä. Motivoiva menetelmä työn, vuorovaikutuksen sekä osaamisen kehittämiseen.

Fasilitointi

Fasilitointi on tavoitteellista ja yhteistoiminnallista toimintaa. Fasilitaattori pystyy ulkopuolisena ohjaamaan ryhmää keskittymään olennaiseen asiaan. Ammattilaisena hän ohjaa ryhmää yhdistämään tietotaitoaan yhteisen ratkaisun ja toimenpiteiden löytämiseksi. Ratkaisukeskeinen menetelmä erilaisten projektiryhmien ohjaamiseen.

Osaamisen kehittäminen

Uskomme, että ennemmin kuin antamalla valmiita vastauksia, tuottavuus tehostuu osallistamalla yksilöt yhteiseen oppimiseen. Tuemme osaamisen kehittämistä valmentamalla asiakkaidemme oman organisaation henkilöistä muutosagentteja. Osaamisen kehittäminen on käytännöllistä ja vuorovaikutteista ja se tuo organisaatioon moderneja välineitä toiminnan jatkuvaan yhteiseen kehittämiseen.